ПРИДБАТИ ФОРЛАКС
basket

Юридичні відомості

Видавець :

IPSEN PHARMA

Societate Anonimă cu capital de 84 194 713 euro
65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – Franța
Tél. : +33 (0)1 58 33 50 00 Fax : +33 (0)1 58 33 50 01
419 838 529 RCS Nanterre – SIRET 419 838 529 00040 – Cod APE 6420Z – TVA FR 87 419 838 529

Головний редактор :

Dl. Stéphane Simon

Găzduirea site-ului internet :

WP Engine
504 Lavaca Street, Suite 1000
Austin, TX 78701

Будь ласка, прочитайте ці Загальні положення та правила, що визначають умови використання веб-сайту Форлакс® групи IPSEN, вони приймаються автоматично. Якщо ви не згодні з цими положеннями, ми просимо Вас залишити цей сайт.

IPSEN PHARMA залишає за собою право вносити зміни в Загальні положення та правила в будь-який час без попереднього повідомлення, а також змінювати інформацію на веб-сайті IPSEN PHARMA.

Звертаємо вашу увагу на те, що необхідно регулярно знайомитися з цими Положеннями та правилами відповідно до останньої дати їх перегляду, яка вказана на сайті, з тим, щоб бути в курсі змін, які може внести IPSEN PHARMA.

Мета сайту

Цей сайт створений з метою надання загальної інформації про запори та Форлакс.

Інформація на цьому сайті надається широкій громадськості виключно для інформаційних цілей та жодним чином не призначена для:

  • надання медичної консультації;
  • встановлення діагнозу;
  • зміни та/або заміщення консультації, поради або рекомендації медичних працівників;
Гарантія

Інформація та матеріали на даному сайті надаються “такими, як вони є” без будь-яких гарантій, непрямих або інших. Користувач сайту визнає, що він несе свою виняткову відповідальність за сприйняття інформації на сайті Форлакс. Виходячи з цього, IPSEN PHARMA не несе відповідальності за будь-який прямий або непрямий збиток будь-якого роду, в результаті повного або часткового використання інформації сайту.

Доступ до веб-сайту Форлакс і використання його змісту залишається на ризик користувача.

IPSEN PHARMA прагне постійно оновлювати інформацію на цьому сайті. Однак, IPSEN PHARMA не гарантує її повноту і точність. Користувач усвідомлює, що (а) технічно неможливо забезпечити роботу сайту безперервно і без помилок і IPSEN PHARMA такжо може бути цьому причиною; (б) помилки можуть привести до тимчасової недоступності сайту; (в) сайт може вплинути на події і / або елементи, які не котролюються Ipsen Pharma, такі як, наприклад, засоби передачі і зв’язку між вами і IPSEN PHARMA, а також між IPSEN PHARMA і іншими мережами.

IPSEN PHARMA та / або її постачаальники можуть в будь-який час змінювати або припиняти доступ, тимчасово або постійно, до частини веб-сайту або до всього сайту для виконання технічного обслуговування та / або внесення змін. IPSEN PHARMA не несе відповідальності за будь-які зміни, призупинення або припинення роботи Сайту.

IPSEN PHARMA не гарантує, що продукція IPSEN PHARMA або послуги, представлені на даному сайті, доступні в тій країні, де знаходиться користувач, коли він звертається до цього сайту.

IPSEN PHARMA не гарантує (а) реалізацію таких продуктів або послуг в цій країні або (б) здатність цих продуктів або послуг задовольняти конкретні потреби, (в) або їх відповідність правовій або нормативній базі, які застосовуються в країнах, що беруть участь в пошуку в Інтернеті. Обмеження відповідальності Не приймайте будь- які рішення та не виконуйте жодних дій виключно на основі інформації, що міститься на цьому сайті.

IPSEN PHARMA не може бути притягнута до відповідальності в будь-якій формі за:

  • будь-яку неточність або помилку в інформації, розміщеної на сайті,
  • будь-яку шкоду або збитки, прямо або непрямо понесені або заявлені будь-якою особою в результаті консультацій або використання інформації, що міститься на сайті.
  • будь-які збитки в результаті незаконного втручання з боку третіх осіб, що ведуть до змін в інформації або елементах, розміщених на сайті,
  • прямий або непрямий збиток, незалежно від його причини, походження, характеру або наслідків (навіть якщо IPSEN PHARMA була повідомлена про можливість такого збитку, в результаті будь-якого доступу до сайту або неможливості доступу, використання цього сайту або інших сайтів, пов’язаних з ним, в тому числі отримання будь-яких ушкоджень або вірусів, які можуть заразити комп’ютерне обладнання користувача або іншого його майна, будь-якої наданої інформації у прямий або непрямий спосіб, з сайту, в тому числі будь-якої операційної, фінансової або комерційної втрати або програми або даних в будь-якій інформаційній системі, і навіть якщо IPSEN PHARMA була попереджена про можливість такого збитку.)
Інтелектуальна власність

Інформаційне наповнення та елементи, створені для сайту Форлакс, є виключною власністю IPSEN PHARMA або третіх сторін, уповноважених IPSEN PHARMA їх цитувати.

Крім того, всі зображення, всі тексти на даному сайті, всі назви продуктів і інших торгових марок, згадані на цьому сайті, є виключною власністю IPSEN PHARMA, або її дочірніх компаній, або згідно наданих ліцензій і можуть бути використані тільки в якості умов, викладених нижче.

Надаючи свою згоду з Загальними положеннями та правилами, Ви можете завантажувати, переглядати або роздруковувати інформацію на цьому сайті виключно для особистого і приватного використання в некомерційних цілях і без модифікації або зміни записів, що стосуються авторських прав, прав на товарні знаки або інших прав власності та за умови забезпечити відтворення на кожній повній або частковій копії вмісту сайту таке посилання на авторські права: “Всі права захищені © 2016. IPSEN PHARMA – Всі права захищені “. Будь-яке інше використання, яке відрізняється від зазначеного вище, здійснене без попередньої письмової згоди IPSEN PHARMA строго заборонено і є порушенням. IPSEN PHARMA не погоджується на надання будь-яких інших прав, окрім описаних вище, або надання будь-якої ліцензії, права на інтелектуальну власність, промисловий зразок або ноу-хау, яке знаходиться у власності компанії.

IPSEN PHARMA або її дочірні компанії залишають за собою право на звернення до суду з приводу будь-якого порушення його інтелектуальної власності.

Інформація щодо третіх сторін
Сайт Форлакс також містить інформацію, отриману від третіх сторін, а також посилання на інші веб-сайти. IPSEN PHARMA намагається посилатися тільки на сайти, які відповідають чинному законодавству.
Інформація та посилання надаються виключно для інформаційних цілей і зручності користувача. IPSEN PHARMA не в змозі здійснювати будь-який контроль над інформацією, отриману від третіх сторін або опубліковану на сайтах третіх сторін, IPSEN PHARMA не надає ніякої гарантії щодо цієї інформації і сторонніх веб-сайтів і не несе відповідальності за їх зміст, який ви можете використитати на свій страх і ризик.
IPSEN PHARMA залишає за собою право видаляти будь-яку інформацію або посилання, які вона вважатиме небажаним, або за наявності спору з приводу змісту або посилання.
У підсумку, сайт буде пропонувати вам думки експертів в тій чи іншій області, пов’язані зі змістом сайту або витяги з опублікованих статей. Така інформація може представляти лише думки експерта, або автора статті, або видання і не обов’язково думку IPSEN Group: IPSEN Group не несе відповідальності за точність і повноту інформації і думок, що містяться в таких елементи.
Посилання на сайти третіх сторін
Сайт Форлакс може містити гіперпосилання на веб-сайти третіх сторін. Посилання на інші сайти призначені тільки для полегшення консультації нашого сайту. У будь- якому випадку, особливо з причини можливості швидких змін цієї інформації в Інтернеті, IPSEN PHARMA не може контролювати вміст ресурсів, створених зовнішніми джерелами і, отже, не несе відповідальності за використання, недоступність сайти третіх сторін, їх зміст, рекламу та інші матеріали, доступні на цих сайтах, шляхом доступу через веб-сайт IPSEN PHARMA.
IPSEN PHARMA не має жодного засобу контролю сайтів третіх сторін, які залишаються повністю незалежними від IPSEN PHARMA. Крім того, наявність зв’язку між сайтом Форлакс і іншими сайтами ні в якій мірі не означає, що IPSEN PHARMA якимось чином схвалює зміст цього веб-сайту або його можливе використання. Крім того, відповідальність за вживання необхідних заходів безпеки з метою уникнути проникнення одного або більше “вірусів” та / або інших шкідливих програм. Зовнішні сайти можуть містити гіперпосилання, що вказують на сайт Форлакс. Такий зв’язок в жодному разі не означає наявність зв’язку з IPSEN PHARMA. У будь- якому випадку, IPSEN PHARMA не несе відповідальності за доступність таких сайтів і IPSEN PHARMA не контролює, не затверджує та не несе жодної відповідальності за зміст, рекламу, продукти або інші матеріали, доступні за допомогою цих сайтів.
Юридичні положення
Сайт та його зміст регулюються французьким законодавством і будь-які суперечки, пов’язані з ним, підлягають юрисдикції французьких судів.